Những Mẫu Template và Tips Hay Cho PTE Writing Essay

Posted on 29/09/2023 by Moni PTE Magic


Không phải ai cũng có khả năng viết tốt. Và đó là lý do vì sao, bạn cần phải chuẩn bị cho mình những mẫu Templates hay để giải quyết chính xác những gì đề bài yêu cầu và đạt điểm cao trong bài thi PTE của mình.

Templates cho phần thi PTE Essay được đánh giá cao vì sự ngắn gọn nhưng cực kỳ hiệu quả. Giúp bạn triển khai các ý tưởng và trình bày chúng một cách rõ ràng và chính xác nhất. 

Hãy đọc hết bài viết để cùng mình tìm hiểu 5 Templates trong phần thi PTE Essay kèm nhiều tips hay để giúp bạn đạt điểm cao. Các Templates này đã được sử dụng và mang lại hiệu quả cao trong rất nhiều bài kiểm tra PTE. Cùng PTE Magic App học và ghi nhớ chúng để đạt điểm cao thôi nào bạn ơi!

Xem thêm:

Tổng Quan Về Bài Thi PTE Writing Essay Và Cách Chấm Điểm?

PTE Writing Essay - Những Mẫu Templates và Tips Hay Bạn Cần Biết Nếu Muốn Điểm Cao

Trước khi chúng ta đi sâu vào các mẫu Templates thì hãy để mình giúp bạn hiểu rõ tổng quan và cách chấm điểm của phần thi này nhé!

Số lượng câu trong bài thi  Thời gian trả lời Quy định số lượng từ Nhiệm vụ
2 – 3 câu 20 phút 200 – 300 từ Viết một bài luận về một chủ đề nhất định

PTE Essay là phần thi thứ 2 trong bài thi Writing. Nhiệm vụ trong phần thi này có thể đánh giá chính xác khả năng viết của bạn thông qua việc trình bày và đưa ra câu trả lời của mình bằng văn bản hoàn chỉnh.

Bạn sẽ có 20 phút để làm bài. Trong thời gian này, bạn sẽ cần tư duy kế hoạch làm bài, sắp xếp và trình bày ý tưởng để hoàn thành bài luận với đầy đủ 3 phần gồm: Mở bài, các đoạn phần thân bài và kết bài.

Hướng Dẫn Cách Tính Điểm PTE

Phần thi này chỉ tính điểm cho Writing và không ảnh hưởng đến điểm kỹ năng khác. Pearson sẽ đánh giá và tính điểm cho bạn dựa trên 7 yếu tố sau. Bao gồm:

Nội Dung (Content)

Nội dung sẽ được tính điểm dựa trên cách bạn lập luận và trình bày về chủ đề. Chú ý, bạn sẽ không được tính điểm nếu bài luận của bạn không đề cập được đến chủ đề.

Cấu Trúc, Dàn Ý Và Sự Liên Kết Giữa Các Đoạn (Development, structure, and coherence)

PTE Essay của bạn sẽ được đánh giá cao nếu có một cấu trúc tốt gồm đầy đủ mở bài, 2 đoạn thân bài và kết bài. Trong các đoạn này, bạn cần làm rõ các chi tiết và đưa ra được ví dụ, giải thích cho các luận điểm của mình. Ngoài ra, bạn nên diễn đạt các ý tưởng của mình một cách rõ ràng, logic và có sự liên kết giữa các đoạn văn.

Hình Thức (Form)

Bài thi PTE Essay có giới hạn số lượng từ 200 đến 300 chữ. Trong cả 2 trường hợp bạn viết ít hơn 200 chữ hoặc nhiều hơn 300 chữ cũng sẽ làm giảm điểm số của bạn. Đặc biệt, bạn sẽ nhận điểm 0 nếu bạn viết ít hơn 120 chữ hoặc nhiều hơn 380 chữ.

Ngôn Ngữ Chung (General linguistics)

Tiêu chí này tập trung vào cách bạn sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và mang tính trực quan cao. Từ đó, dễ dàng tập trung làm nổi bật các ý chính và triển khai chúng một cách sáng tạo. Bạn hoàn toàn có thể nhận được điểm tối đa nếu bài luận của bạn thể hiện được rõ ràng, chính xác quan điểm mà bạn đưa ra.

Ngữ Pháp (Grammar usage)

Điểm ngữ pháp sẽ được chấm bằng cách đánh giá cấu trúc câu, thì của động từ, sự thống nhất giữa chủ ngữ và động từ, mạo từ và giới từ, dấu câu, cách sử dụng chữ in hoa, in thường,…

Từ Vựng (Vocabulary)

PTE sẽ đánh giá khả năng bạn sử dụng từ và cụm từ trong bài luận để giải thích luận điểm của mình như thế nào cho phù hợp và chính xác.

Chính Tả (Spelling)

PTE cũng sẽ đánh giá chính tả. PTE Academic chấp nhận các quy ước đánh vần tiếng Anh từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và Canada.

Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách mà thuật toán PTE đánh giá bài luận của bạn như thế nào bằng cách sử dụng các thông số tính điểm ở trên.

Điểm 3 2 1 0
Nội Dung  Đề cập được đến tất cả các khía cạnh liên quan Thiếu 1 khía cạnh Thiếu nhiều khía cạnh Nội dung không liên quan
Cấu Trúc, Dàn Ý Và Sự Liên Kết Giữa Các Đoạn Cấu trúc tốt và dàn ý hợp lý Cấu trúc kém, một số yếu tố kết nối kém Các yếu tố không liên quan chặt chẽ
Hình Thức 200 < Số chữ < 300 Số chữ từ 120 – 199 hoặc 301 – 380  Số chữ < 120 hoặc > 380
General linguistics Sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo Mức sử dụng ngôn ngữ vừa đủ Ngôn ngữ ở mức cơ bản, độ chính xác kém
Ngữ Pháp Ngữ pháp nhất quán, không mắc lỗi Vài lỗi sai Rất nhiều lỗi sai
Từ Vựng Thành thạo Trung bình Từ vựng cơ bản
Chính Tả Chính tả đúng 1 lỗi chính tả Nhiều hơn 1 lỗi

Mẫu Template Phần Thi PTE Writing Essay

Trước khi bắt đầu viết, bạn hãy ưu tiên học và ghi nhớ mẫu Template sau đây để dễ dàng hoàn thành bài thi này nhé!

Phần mở bài mẫu:

 • Cung cấp một ít thông tin về chủ đề (một câu).
 • Diễn đạt lại câu hỏi. Điều này có nghĩa bạn phải viết lại câu hỏi bằng từ ngữ và ngôi của bạn để diễn đạt (một câu).
 • Trình bày định hướng và quan điểm của bạn. Hãy viết ra bạn sẽ tranh luận về và bạn chọn hướng nào của chủ đề để tranh luận (một câu).

Phần thân bài mẫu:

Phần này gồm hai đoạn văn theo khuôn mẫu tương đối giống nhau. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung thêm một đoạn văn nữa để nói về luận điểm đối lập với các luận điểm được trình bày trong bài.

Đoạn 1:

 • Giải thích luận điểm đầu tiên.
 • Trình bày các luận cứ hỗ trợ cho luận điểm mà bạn đã đề cập ở trên
 • Đưa ra một ví dụ/chứng cứ/dữ liệu/nghiên cứu để tăng tính thuyết phục
 • Đưa ra kết luận đoạn văn

Đoạn 2:

 • Làm tương tự các bước như đoạn 1. Nhưng bạn cần phải diễn đạt luận điểm thứ 2 trong đoạn này.

Phần kết bài mẫu:

Tóm tắt ngắn gọn nhưng xúc tích của trả lời của bạn.

 • Tóm lược được hai ý chính được thảo luận trong đoạn 1 và 2 phần thân bài và lặp lại quan điểm của bạn từ phần mở bài.
 • Đưa ra ý kiến, góc nhìn và quan điểm cá nhân của bạn.

Ví Dụ Về Mẫu Template PTE Thông Dụng

Mở bài

Currently, there is a heated debate among people about _____. Although it can be asserted that _____, I believe that the disadvantages outweigh the advantages. In this essay, I will explain my point of view by analyzing both sides of the argument.

Đoạn thân bài 1

There are a number of reasons why_____. One of them is that _____. It can equally be claimed that______. It should also be noted that______.

Đoạn thân bài 2

Those who argue for_____take a different stance, claiming that it can be advantageous. Firstly, it is said that______. Then, there are concerns about_____.

Kết bài

While there are strong arguments on both sides of the debate, my personal view is______. I would highly recommend that_____.

5 Loại Chủ Đề Kèm Bài Luận Mẫu

Đề bài ở phần này rất đa dạng nhưng chủ yếu bạn sẽ gặp 5 loại đề như sau:

Đồng Tình Hoặc Phản Đối (Agree Or Disagree)

Với loại bài này, bạn sẽ cần đưa ra quan điểm đồng tình hay phản đối với chủ đề. Để hỗ trợ và tăng phần thuyết phục cho quan điểm của bạn, hãy giải thích hoặc đưa ra ví dụ từ trải nghiệm cá nhân hoặc từ quan sát của mình.

Mẫu câu hỏi “Đồng Tình Hoặc Phản Đối”:

“The majority of television news being reported is bad news: wars, famines, accidents and crime. Some people think that television news should be a mixture of good and bad news.

Choose whether you agree or disagree with this statement and discuss why you chose that position.”

Templates:

Mở bài: 

The media plays a part in how we receive knowledge and information from all across the world. Some people believe that the news we watch should include both negative and positive current events. In this essay, I will argue that a balance of good and bad news is the best solution for us.

Đoạn thân bài 1:

As human beings, we seek a good view of ourselves in the media. We need to observe examples of good human behavior so that we can emulate it to align with our values and beliefs. For example, witnessing humans treat each other with respect and kindness can result in an audience acting on these positive concepts. By sharing encouraging stories, we may help to develop a more resilient and strong society.

Đoạn thân bài 2: 

Bad news often serves as a record of the violent and harmful actions and behavior happening throughout the world on a minute-by-minute basis. It is a true depiction of how humans treat one another, and watching it on the news warns us about the risks that many people are facing every day. For example, ongoing conflicts, political instability, diseases, and climate change are all continuous. If we want to address these challenges, we must constantly remind ourselves of their existence.

Kết bài: 

This essay has argued that while a real portrayal of today’s news is vital to remind us daily of the never-ending issues that many humans confront, showing instances of helpful solutions may more effectively drive a positive change in our society. To be more reflective of current events and successful in shaping society, I believe that the balance of television news should be good rather than bad. 

Thảo Luận Về Hai Ý Kiến (Discuss two opinions)

Với dạng bài này, bạn sẽ phải thảo luận về ý kiến được xuất hiện trong đề bài. Ở kết bài, bạn hãy nêu rõ cái nào là đúng nhất trong 2 cái trên. Đừng quên viết cả 2 khía cạnh để đạt điểm cao nhé!

Mẫu câu hỏi bài luận thảo luận về hai mặt vấn đề

“Some people think that the teenage years are the happiest times of most people’s lives. Others think that adult life brings more happiness, in spite of greater responsibilities. Discuss both these views and give your own opinion.”

Cách trả lời mẫu:

Mở bài:

Many people recall feeling very restricted as teenagers, and that becoming an adult generally meant being happier than they were. However, it seems that those same people frequently yearn to return to their childhood as soon as they encounter the pressures of maturity. This shift in attitudes may start a debate about which age groups are the happiest.

Đoạn thân bài 1:

It is possible to make a convincing argument that children and teens are the most joyful and delighted groups of people. Indeed, one may argue that children hold no or little responsibility for their activities. As a result, the young can engage in whatever activity they want, unless it is immediately dangerous. In addition, young people have more leisure time and make more friends than adults. Thus, their life may be full of easygoing fun with their peers, leading to high levels of happiness.

Đoạn thân bài 2:

On the other hand, other people claim that the older they become, the more satisfaction they get out of life. In my opinion, this viewpoint is also fairly reasonable. Becoming an adult often involves enjoying the freedom of choice and action that the younger generation does not have. This independence, when combined with experience and a deep awareness of one’s own interests and motivations, can lead to highly satisfying and meaningful lives, complete with excellent careers, interesting hobbies, and loving families.

Kết bài:

In conclusion, I would say that both periods of life have their joys and sorrows and how happy people of different ages feel greatly depends on each individual. Still, think that life can and should be enjoyed at any age.

Nguyên Nhân Và Ảnh Hưởng (Causes and Effects)

Đối với dạng bài này, bạn cần phân tích lý do dẫn đến một hiện tượng hay một sự kiện nào đó. Và thảo luận về hậu quả hoặc kết quả của những lý do, nguyên nhân trên.

Mẫu câu hỏi bài luận nguyên nhân và ảnh hưởng:

“Young people in the modern world seem to have more power and influence than any previous young generation. Why is this the case? What impact does this have on the relationship between old and young people?”

Cách trả lời mẫu:

Mở bài:

In the last few decades, the nature of young people has shifted dramatically. The naive and vulnerable youth of the past have become stronger and more independent in recent years much to the chagrin of the elders.

Đoạn thân bài 1:

The root cause for this development is the tremendous rise of communication. Most young people nowadays have access to the internet, smartphones, computers and televisions. As a result, they learn a lot about the world at a young age. Additionally, the availability of education and career options has given them financial and intellectual independence. While it was formerly unusual for children to spend time away from home for school or work, it is now an expected component of every child’s life.

Đoạn thân bài 2:

However, it has been noticed that today’s youth are being criticized for being increasingly lazy and rude. However, a close study would show that this charge is false. Previously, children were completely reliant on their parents until they reached middle age, and adults had the last word in all matters. However, financial freedom and world knowledge have enabled young people to make intelligent and autonomous judgments, which frequently contradict the traditional views of the older generation.

Kết bài:

In conclusion, it seems that shifts in young people are inescapable as a result of developments in lifestyle and technology. To adapt to changing situations, one must adjust oneself. What is required is improved communication between the old and young generations.

Vấn Đề Và Cách Giải Quyết (Problems and Solutions)

Bạn sẽ phải thảo luận về một vấn đề cụ thể và phải đề xuất được cách giải pháp hiệu quả để xử lý vấn đề đó.

Mẫu câu hỏi bài luận vấn đề và cách giải quyết:

“The issue of unemployment among young people is a growing concern. Discuss the problems stemming from youth unemployment and propose effective solutions.”

Cách trả lời mẫu:

Mở bài:

The Earth is changing at a tremendous pace, which has physical and emotional consequences for us. Everyone needs a healthy atmosphere to be healthy and strong. Our Mother Earth is in jeopardy due to natural disasters. Today, we must take careful look at some of the most pressing environmental difficulties we are facing, as well as the answers to these problems.

Đoạn thân bài 1:

Human activities are causing an alarming increase in environmental damage. There are several environmental issues that demand immediate action. Global warming, overcrowding, pollution of air, water, and soil, depletion of natural resources, deforestation, waste disposal, melting polar ice caps, genetic engineering, increasing sea levels, and a variety of other issues are wreaking havoc on our ecosystem.

Đoạn thân bài 2:

The government, organizations, and individuals must work together to eliminate the risks to our society before it is too late. Every individual can consume less power by turning off lights when they are not in use or by switching to use LED bulbs. Multinational corporations perceive forests as a chance to make a lot of money by selling lumber while neglecting the long-term detrimental consequences. The government should enact strict regulations requiring businesses to follow such criteria, as well as educate the public about the dangers of environmental change. It should be underlined that it is everyone’s obligation to safeguard our environment.

Kết bài:

Different environmental protective actions should be carried out across the world, and here is how little acts joined together may play a huge part in saving our planet. As a result, let us work together to ensure a clean environment for ourselves and future generations through the concept of sustainable development.

Ưu Điểm Và Nhược Điểm (Advantages and Disadvantages)

Ở dạng bài này, bạn sẽ cần bàn luận về nhiều khía cạnh từ tích cực đến tiêu cực của một vấn đề hoặc một chủ đề cụ thể.

Mẫu câu hỏi bài luận ưu điểm và nhược điểm:

“In some countries, people are forced to retire when they reach a certain age. What are the advantages and disadvantages of this? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.”

Cách trả lời mẫu:

Mở bài:

In certain nations, persons who reach retirement age are required to leave their jobs. This phenomenon has both beneficial and bad consequences, which will be discussed in this essay.

Đoạn thân bài 1:

The main purpose of such a government policy is stringent regulation of human workforce’s productivity and performance. It comes to the reason that older personnel will take more time to complete their tasks. Moreover, it is typically safer to keep younger staff members at employment where health and focus are essential. For example, work at the conveyor commonly necessitates quick reactions, strong eyesight, and physical stamina, all of which humans tend to lose over time. If companies did not require the elderly to retire, the chance of working accidents related to human factors would remain rather high.

Đoạn thân bài 2:

On the other hand, employers frequently underestimate the talents, expertise, and potential of experienced professionals who have retired, even if they may still be valuable and have a professional flare. They may offer guidance on specific issues that they have dealt with for the majority of their life. An excellent example of this statement would be medical practitioners, whose expertise is clearly more important than rookie trainees.

Kết bài:

In conclusion, forced retirement is reasonable in terms of workplace safety and successful completion of assigned responsibilities. However, this policy ignores the benefits of retaining experienced staff, such as utilizing their knowledge and skills in complex situations that require in-depth research and ingenuity.

Tips Hay Bạn Nên Áp Dụng Ở Bài Thi PTE Writing Essay

Nếu bạn chỉ học thuộc Templates, điều này không đủ đề giúp bạn có được điểm cao. Thay vào đó, bạn có thể áp dụng một số mẹo dưới đây để điểm số cao nhất.

 • Đọc kỹ đề và xác định thuộc dạng đề nào. Hãy tránh tập trung quá nhiều vào một ý mà bỏ qua các ý khác trong bài.
 • Luôn lập dàn ý trước khi viết.
 • Chú ý yêu cầu đề bài để tránh lạc đề hoặc cung cấp các thông tin không liên quan.
 • Đảm bảo phong cách viết trang trọng, mang tính học thuật và tránh các từ lóng.
 • Không sử dụng gạch đầu dòng.
 • Đoạn văn được viết ngắn gọn.
 • Tránh sử dụng các từ ngữ quá phức tạp. Hãy cố gắng luôn sử dụng các từ ngữ đơn giản và dễ hiểu.
 • Không lặp lại 1 ý quá nhiều lần.
 • Nâng cao vốn từ vựng của bạn. Cố gắng sử dụng các từ đồng nghĩa để đa dạng bài luận của bạn
 • Dành thời gian để đọc và kiểm tra bài luận của bạn để chắc chắn không có bất kỳ lỗi sai nào về ngữ pháp, chính tả và các đoạn văn, câu văn được liên kết mạch lạc với nhau.

Danh Sách Các Đề Mẫu Trong PTE Essay

Hãy cùng PTE Magic App thử sức với các chủ đề trong danh sách sau để chinh phục dạng bài thi này nhé!

Danh Sách Đề Dạng Bài Đồng Ý Hoặc Phản Đối

 1. Online education is as effective as traditional classroom learning. Discuss your opinion on this statement.
 2. The government should provide financial incentives to encourage the use of electric vehicles. To what extent do you agree or disagree?
 3. Advertising aimed at children should be banned. Discuss your opinion on adopting the
 4. The benefits of space exploration outweigh the costs. Do you agree or disagree?
 5. Plastic bags should be banned to protect the environment. To what extent do you agree or disagree?

Danh Sách Chủ Đề Dạng Bài Thảo Luận Về Hai Ý Kiến

 1. Using animals in entertainment, such as circuses and theme parks, has divided opinions. Discuss the ethical considerations and arguments for and against using animals for entertainment.
 2. The increasing popularity of remote work has raised debates about its long-term effects on productivity and work-life balance. Discuss both the advantages and disadvantages of remote work arrangements.
 3. Online shopping has revolutionized the retail industry but it also poses challenges for traditional brick-and-mortar stores. Discuss the impact of online shopping on physical retail stores and consumer behavior.
 4. The impact of globalization on cultural diversity is a topic of discussion. Discuss globalization’s positive and negative effects of globalization on cultural identity and traditions.
 5. The use of smartphones in schools has both advantages and disadvantages. Discuss the benefits and drawbacks of allowing students to use smartphones in educational settings.

Danh Sách Chủ Đề Dạng Bài Nguyên Nhân Và Ảnh Hưởng

 1. Analyze the causes and effects of increasing rates of divorce in modern society.
 2. Discuss the causes and effects of climate change and its impact on the environment and human life.
 3. Examine the causes and effects of high levels of unemployment in a specific country or region.
 4. Explore the causes and effects of the opioid epidemic in certain communities.
 5. Discuss the causes and effects of the declining bee population and its implications on the ecosystem and agriculture.

Danh Sách Chủ Đề Dạng Bài Vấn Đề Và Cách Giải Quyết

 1. Discuss the problem of plastic pollution in oceans and propose effective solutions to mitigate its impact on marine life and the environment.
 2. Analyze the increasing traffic congestion problem in urban areas and suggest practical solutions to alleviate the issue.
 3. Examine the problem of cyberbullying among young people and propose measures to address and prevent online harassment.
 4. Discuss the problem of food waste in households and restaurants and propose strategies to reduce food wastage and promote food sustainability.
 5. Analyze the problem of lack of access to clean drinking water in certain regions and suggest solutions to improve water availability and quality.

Danh Sách Chủ Đề Dạng Bài Ưu Điểm Và Nhược Điểm

 1. Discuss the advantages and disadvantages of using renewable energy sources to combat climate change.
 2. Analyze the advantages and disadvantages of social media in today’s society.
 3. Examine the benefits and drawbacks of online education compared to traditional classroom learning.
 4. Discuss the advantages and disadvantages of genetic engineering in agriculture.
 5. Analyze the pros and cons of using artificial intelligence (AI) in various industries and its impact on employment.

Kết Luận

Nắm vững các dạng đề và Templates là nền tảng để bạn đạt điểm số cao trong phần thi PTE Writing. Nhờ các mẫu Templates này, bạn có thể làm bài luận của mình một cách hiệu quả và thể hiện được trình độ tiếng Anh của mình.

Bạn đã nhớ hết được các mẫu bài trên chưa nào? Nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, cứ liên hệ với chúng tôi để có được câu trả lời chính xác nhé! Chúc bạn may mắn!

green iguana
Moni PTE Magic

My name is Moni, and I am a seasoned PTE teacher with over 6 years of experience. I have helped thousands of students overcome their struggles and achieve their desired scores. My passion for teaching and dedication to my student’s success drives me to continually improve my teaching methods and provide the best possible support. Join me on this journey toward PTE success!


More from PTE Magic

Các Mẹo Làm Bài PTE Reading Multiple Choice Single Answer

Các Mẹo Làm Bài PTE Reading Multiple Choice Single Answer

Những ai muốn vào các trường đại học hoặc định cư tại nước ngoài sẽ phải tham gia kỳ thi PTE. Hiện nay, khoảng hơn 3000 học viện, trường đại học và các tổ chức chuyên nghiệp dùng PTE để đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh. Bài thi gồm 3 phần – […]

Bài Thi PTE Reorder Paragraphs: Các Mẹo Để Đạt Điểm Cao

Bài Thi PTE Reorder Paragraphs: Các Mẹo Để Đạt Điểm Cao

Reorder Paragraphs là một dạng câu hỏi làm khó nhiều thí sinh trong bài thi PTE Reading. Thông thường, thí sinh sẽ không thể đạt được điểm cao hoặc thậm chí bỏ qua phần thi này nếu thời gian quá eo hẹp. Dạng bài này yêu cầu kỹ năng đọc và quản lý thời gian […]

Mẹo Làm Bài Thi PTE Reading Multiple Choice Multiple Answer

Mẹo Làm Bài Thi PTE Reading Multiple Choice Multiple Answer

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, PTE Multiple Choice Multiple Answer (Câu hỏi trắc nghiệm có nhiều đáp án) thường khó hơn so với dạng single-answer (chỉ có 1 đáp án đúng), vì hầu hết thí sinh gặp khó khăn khi áp dụng phương pháp loại trừ hoặc các kỹ năng tương tự […]

PTE Reading Fill In The Blanks: Tổng Quan Bài Thi

PTE Reading Fill In The Blanks: Tổng Quan Bài Thi

Dạng bài gap-filling (điền vào chỗ trống) là một trong các nội dung chính của bài thi PTE Reading. Nó sẽ đánh giá vốn từ vựng và khả năng xác định lập luận trong một văn bản cho trước. Quản trị thời gian cũng là chìa khoá để dẫn tới thành công. Bạn sẽ không […]

Bài Thi PTE Academic: Cấu Trúc, Cách Thi & Update Mới Nhất

Bài Thi PTE Academic: Cấu Trúc, Cách Thi & Update Mới Nhất

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế, đừng nên bỏ qua bài thi PTE. Mặc dù PTE chưa phổ biến rộng rãi như IELTS hay TOEFL, nhưng bài thi tiếng Anh này sẽ là một lựa chọn tiết kiệm hơn rất nhiều. Bài viết này của PTE […]

PTE Reading: Cấu Trúc, Tips Luyện Tập & Câu Hỏi Thi Thử

PTE Reading: Cấu Trúc, Tips Luyện Tập & Câu Hỏi Thi Thử

Phần Đọc (Reading) trong bài thi PTE được đánh giá là ít thách thức hơn so với bài thi Viết và Nói vì nó không yêu cầu sự sáng tạo hay tư duy nhanh nhạy. Tuy nhiên, thí sinh vẫn vừa phải làm bài, vừa cần quản trị thời gian một cách hiệu quả. Đó […]