Ngữ Pháp PTE: Những Nguyên Tắc Vàng Để Đạt Điểm Cao

Posted on 19/06/2023 by Moni PTE Magic


Nền tảng ngữ pháp vững chắc sẽ giúp bạn có lợi thế trong phần PTE Reading.

Thêm vào đó, nó góp phần đạt điểm cao trong các phần khác của bài thi PTE. Tuy nhiên, nhiều sinh viên quá chú trọng vào việc cải thiện kỹ năng nghe và nói. Họ bỏ qua ngữ pháp dù nó là một yếu tố quan trọng trong toàn bộ bài thi PTE.

Bài viết này của PTE Magic sẽ cho bạn thấy tầm quan trọng của ngữ pháp PTE và các quy tắc vàng để đạt điểm cao trong bài thi PTE Reading nhé!

Tại Sao Việc Luyện Tập Ngữ Pháp PTE Lại Quan Trọng?

Ngữ Pháp PTE

Trên thực tế, tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu.

Và nó được sử dụng hàng ngày trong môi trường giao tiếp học tập và công việc tại các quốc gia nói tiếng Anh. Ngay cả khi đi du lịch, việc nói tiếng Anh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Để tham gia môi trường học thuật hay tham gia các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh, bạn phải xây dựng được vốn từ vựng vững chắc và vận dụng đúng ngữ pháp.

Ngữ pháp là yếu tố then chốt của bài thi PTE. Kỳ thi PTE là kỳ thi tiếng Anh tiêu chuẩn. Và nhằm để đánh giá các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra PTE sẽ đánh giá mức độ hiểu ngữ pháp của bạn thông qua diễn đạt bằng văn bản, khả năng nói lưu loát, phát âm và từ vựng.

Và hệ thống AI sẽ đánh giá kỹ năng ngữ pháp của bạn trong tất cả các phần PTE. Cho nên, ngữ pháp đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong bài kiểm tra Reading. Kỹ năng ngữ pháp sẽ giúp bạn hiểu được văn bản. Bạn phải thành thạo hệ thống các thì, sử dụng chính xác các mạo từ và đại từ, v.v.

Bạn có thể đạt điểm ngữ pháp từ các nhiệm vụ như Fill in the Blanks, Summarize Written Text, Summarize Spoken Text, và Essay Writing. Những loại câu hỏi này sẽ có thang điểm chấm điểm ngữ pháp cụ thể.

Do đó, bạn cần cải thiện các kỹ năng ngữ pháp để tăng điểm PTE của mình. Bên cạnh sự lưu loát và từ vựng, bạn nên luyện tập để kiểm soát ngữ pháp một cách chính xác.

Kiến thức ngữ pháp tốt sẽ giúp bạn tự tin trong phần thi Reading và giao tiếp hàng ngày nhé!

Xem thêm: Mẹo thi PTE cực hiệu quả từ những người đi trước!

Quy Tắc Ngữ Pháp PTE Bạn Phải Nhớ

Ngữ pháp trong phần thi Reading rất quan trọng. Do đó, bạn phải xây dựng các kỹ năng ngữ pháp vững chắc. 10 quy tắc ngữ pháp PTE quan trọng sau đây sẽ giúp bạn:

Quy Tắc 1: Have/has/had + quá khứ phân từ (V3)

Sau have/has/had, chọn quá khứ phân từ của động từ có dạng -ed hoặc dạng thứ ba.

Ví dụ:

 • The project has been accepted by the manager.
 • Alan had finished his project right before the deadline last week.
 • I have worked as a nurse for 15 years.

Quy Tắc 2: Am/is/are/was/were + quá khứ phân từ (V3)

Sau am/is/are/was/were, chọn quá khứ phân từ của động từ có dạng -ed hoặc dạng thứ ba.

Ví dụ:

 • The customer team is assigned lots of tasks.
 • Our company was bought by a big corporation last month.
 • However, the verb is sometimes the first form after is/am/are/was/were.

Ví dụ:

 • Kim was sleeping when the bell rang.
 • My friends are coming to Lily’s wedding party.

Quy Tắc 3: Be/ being/been + quá khứ phân từ (V3)

Sau be/been/ being, chọn quá khứ phân từ của động từ có dạng -ed hoặc dạng thứ ba.

Ví dụ: Her favorite vase has been broken by her little daughter.

Quy Tắc 4: Giới từ ‘to’ + động từ nguyên mẫu (V1)

Sau giới từ “to”, chọn một động từ ở dạng hiện tại hoặc dạng nguyên mẫu.

Ví dụ: She wants to register for a nursing course in Australia.

Quy Tắc 5: Giới từ with, of, for, about + động từ thêm “ing”

Sau các giới từ ‘with’, ‘of’, ‘for’ và ‘about’ (ngoại trừ ‘to’), động từ sẽ thêm “ing”

Ví dụ:

 • He was sorry for not picking me up.
 • My son dreamed of becoming an astronaut in the future.

Quy Tắc 6: Mạo từ a/an/the + danh từ

Có hai loại bài viết:

 • Mạo từ xác định ‘the’
 • Mạo từ bất định ‘a’, ‘an’

‘A’ hoặc ‘an’ thường xuất hiện trước ‘the’ trước cùng một danh từ trong đoạn văn.

Hãy nhớ rằng danh từ luôn đứng sau mạo từ. Vì vậy, nếu chỗ trống đứng sau a/an/the, bạn có thể xác định ngay danh từ đó từ danh sách các lựa chọn.

Dưới đây là 3 quy tắc về mạo từ:

 • “An” đứng trước những từ bắt đầu bằng một nguyên âm – 5 nguyên âm là: a, e, i, o, u.

Ví dụ: an aeroplane, an orange, an egg,..

 • “A” đứng trước những từ bắt đầu bằng phụ âm.
  Ví dụ:  a cat, a house, a tree,..
 • ‘The’ xuất hiện trước các dạng danh từ để nhấn mạnh rằng người đọc biết danh tính của danh từ.
  Ví dụ: “I will buy the car which comes with a high-class interior”. The speaker means a specific car that is mentioned before.

Quy Tắc 7: mạo từ a/an/the + tính từ + danh từ

Trong khi quy tắc 6 chỉ ra rằng a/an/the đi kèm với danh từ, chúng cũng có thể đi kèm với cụm danh từ (tính từ + danh từ). Nếu có khoảng trống giữa mạo từ và danh từ, bạn có thể thêm tính từ để điền vào nhé!

Ví dụ: a high mountain, an unforgettable memory

Quy Tắc 8: Động từ khiếm khuyết + động từ nguyên mẫu

Can/ could/ shall/ should/ may/ might/ will/ would/ must/ have to + động từ nguyên mẫu

Động từ khiếm khuyết (hoặc trợ động từ khiếm khuyết) diễn tả sự chắc chắn và không chắc chắn của hành động.

Ví dụ:

 • You must park your car in the parking zone.
 • Jack can finish the task before this weekend.
 • My sister should prepare well before the exam date.

Quy Tắc 9: Many + Danh từ số nhiều

Sau ‘many’, sử dụng danh từ số nhiều để điền vào chỗ trống. Danh từ số nhiều luôn kết thúc bằng “s hoặc es”.

Ví dụ: Many birds were startled by the sound of gunfire.

Quy tắc 10: Quy tắc liên từ

Dạng động từ phải nhất quán trước và sau liên từ.

Ví dụ: I will quit this job and start a new career in Australia.

Các Quy Tắc Khác

Hãy nhớ 10 quy tắc chính ở trên vì nó có thể giúp bạn đạt điểm trên 80 điểm trong bài Reading. Ngoài ra, hãy lưu ý một số quy tắc phổ biến khác để tối đa hóa điểm số của bạn nhé!

 • Không sử dụng “with” với “ being”.
 • Sử dụng “in” cho ô tô và taxi; “on” cho xe đạp và phương tiện giao thông công cộng.
 • Sử dụng “at” cho một địa chỉ cụ thể; tại một địa điểm chung (at the station); “in” cho các thành phố và thị trấn (in New York)
 • Dùng “at” với thời gian (at 5 am); “on” với ngày và thứ (on 12th May); “in” trong thời gian dài hơn (in 1999).
 • Sử dụng “until or till” (until next year) để diễn đạt khoảng thời gian một tình huống tiếp diễn.
 • Sử dụng “for a period of time” (for one year) để diễn đạt khoảng thời gian kéo dài của một việc gì đó.
 • Sử dụng “during+noun” (during the exam) để diễn tả khi điều gì đó xảy ra.
 • Sử dụng một danh từ với một giới từ (for example, the reason… ).
 • “Despite” hoặc “in spite of” đi với danh từ, đại từ hoặc động từ thêm “ing”. “Although” đứng trước một mệnh đề.
 • “In time” có nghĩa là đủ sớm để làm gì đó. “On time” có nghĩa là không trễ, đúng giờ.

Mẹo Và Thủ Thuật Ngữ Pháp PTE

Ngữ pháp có thể gây khó khăn cho nhiều thí sinh thi PTE vì các quy tắc phức tạp của nó.

Tuy nhiên, việc áp dụng đúng ngữ pháp trong phần PTE Reading là điều rất quan trọng để đạt điểm cao. Hãy nhớ các quy tắc trên và thực hành ngữ pháp PTE với các mẹo và thủ thuật sau.

Xác Định Các Loại Từ

Sau khi đọc văn bản, bạn có thể xác định loại từ để điền vào chỗ trống. Nó có thể là giới từ, động từ, trạng từ, tính từ hoặc danh từ.

Tất cả các loại từ đều có quy tắc về vị trí. Ví dụ, tính từ luôn đứng trước danh từ. Tuy nhiên, đừng chủ quan! Bạn cần đọc kỹ các từ trước và sau chỗ trống để loại bỏ các khả năng có thể xảy ra nhé!

Hãy Biến Việc Đọc Trở Thành Thói Quen

Đọc thường xuyên nhưng đừng đọc lướt nhé! Hãy đọc văn bản một cách cẩn thận! Bạn sẽ gặp từ vựng mới, quy tắc ngữ pháp và cách sử dụng đấy! Hãy phân tích các cụm từ ngữ pháp khó. Điều này sẽ rất có lợi cho kỹ năng ngữ pháp của bạn đấy.

Ghi Chú Và Làm Ví Dụ

Bên cạnh tập trung cho việc đọc, hãy ghi lại bất kỳ từ và kiến thức ngữ pháp mới nào nhé. Cố gắng giải thích nó đơn giản nhất có thể. Cho một ví dụ để nắm bắt cách sử dụng của ngữ pháp đó. Bằng cách này, bạn sẽ nhớ cách sử dụng ngữ pháp tốt hơn.

Quan Sát Cách Người Bản Xứ Sử Dụng Ngữ Pháp

Hãy thử xem phim mà không có phụ đề! Nghiên cứu cách người bản xứ sử dụng ngữ điệu, từ vựng và cách sử dụng ngữ pháp nhé!

Luyện Tập, Luyện Tập Và Luyện Tập

Ghi nhớ các quy tắc ngữ pháp là cần thiết nhưng chưa đủ. Bạn phải có khả năng sử dụng chúng một cách chính xác trong mọi ngữ cảnh. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi thời gian và thực hành.

Bạn nên làm càng nhiều bài thi thử PTE càng tốt cho đến khi bạn quen với các quy tắc ngữ pháp. Ngoài ra, hãy sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Nói với tốc độ phù hợp để kiểm soát việc sử dụng ngữ pháp của bạn nha.

Kết Luận

Các quy tắc ngữ pháp rất dễ ghi nhớ, nhưng bạn cần dành thời gian để thực hành.

Hãy thực hành bằng Mock Test của PTE Magic App để cải thiện kỹ năng ngữ pháp của bạn. Liên hệ với chúng tôi hôm nay nhé!

green iguana
Moni PTE Magic

My name is Moni, and I am a seasoned PTE teacher with over 6 years of experience. I have helped thousands of students overcome their struggles and achieve their desired scores. My passion for teaching and dedication to my student’s success drives me to continually improve my teaching methods and provide the best possible support. Join me on this journey toward PTE success!


More from PTE Magic

Bài Thi PTE Academic: Cấu Trúc, Cách Thi & Update Mới Nhất

Bài Thi PTE Academic: Cấu Trúc, Cách Thi & Update Mới Nhất

Nếu bạn đang tìm kiếm một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế, đừng nên bỏ qua bài thi PTE. Mặc dù PTE chưa phổ biến rộng rãi như IELTS hay TOEFL, nhưng bài thi tiếng Anh này sẽ là một lựa chọn tiết kiệm hơn rất nhiều. Bài viết này của PTE […]

PTE Reading: Cấu Trúc, Tips Luyện Tập & Câu Hỏi Thi Thử

PTE Reading: Cấu Trúc, Tips Luyện Tập & Câu Hỏi Thi Thử

Phần Đọc (Reading) trong bài thi PTE được đánh giá là ít thách thức hơn so với bài thi Viết và Nói vì nó không yêu cầu sự sáng tạo hay tư duy nhanh nhạy. Tuy nhiên, thí sinh vẫn vừa phải làm bài, vừa cần quản trị thời gian một cách hiệu quả. Đó […]

PTE Write From Dictation: 10 Mẹo Hữu Ích Để Đạt Điểm Cao

PTE Write From Dictation: 10 Mẹo Hữu Ích Để Đạt Điểm Cao

Không giống các câu hỏi khác trong bài thi Listening, PTE Write From Dictation (Viết chính tả) sẽ đánh giá cả khả năng nghe và viết của thí sinh. Đó là lý do tại sao đây được coi là dạng bài khó nhất, yêu cầu người tham gia cần thành thạo nhiều mặt khác nhau. […]

10 Tips Để Chinh Phục Dạng Bài PTE Select Missing Word

10 Tips Để Chinh Phục Dạng Bài PTE Select Missing Word

Nhiều thí sinh coi PTE Select Missing Word là dạng bài khó nhất trong kỳ thi PTE, sau đó thất bại hoặc đạt điểm thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, rất khó để tiến bộ hơn nếu bạn không có các kỹ năng cần thiết để chinh phục bài thi này. Không cần quá lo […]

PTE Listening Spelling List: 30 Từ Vựng Phổ Biến Bạn Cần Nhớ

PTE Listening Spelling List: 30 Từ Vựng Phổ Biến Bạn Cần Nhớ

Nhiều người lo lắng về dạng bài PTE Spelling trong phần Nghe bởi nó yêu cầu thí sinh phải biết rõ về cách viết của từ. Tuy nhiên, trong bài viết này, PTE Magic sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi qua danh sách các từ thường gặp trong phần thi Listening. […]

7 Tips Để Đạt Điểm Cao Bài Highlight Incorrect Words PTE

7 Tips Để Đạt Điểm Cao Bài Highlight Incorrect Words PTE

Highlight Incorrect Word là một dạng bài nghe trong phần thi PTE Listening có vẻ đơn giản nhưng lại là một câu hỏi có nhịp độ nhanh, đòi hỏi kiến thức của thí sinh về trọng âm và các âm vị trong tiếng Anh. Thêm vào đó, bạn cũng cần khả năng quản lý thời […]